1. V tem času je bilo na tržišču že kar nekaj računalnikov z barvno grafično kartico, malo kateri med njimi pa so se lahko ponašali z operacijskim sistemom Windows.

 2. Avgusta 1991 je skupina štirih računalniških entuziastov registrirala podjetje PIA d.o.o.. Prvi produkt in razlog registracije je bil produkt ZEVS.

 3. Po prodoru sistema Windows, smo začeli razvijati izobraževalno programsko opremo za okolje Windows. Odločili smo se za razvoj izobraževalne programske opreme, katere osnovni princip so bile vaje.

 4. Z napredkom tehnologije so tudi nekateri naši produkti nastajali v spletnem okolju. Ohranili pa so funkcionalnosti okolja Windows, vključno z matematičnimi izračuni.

 1. V obdobju od 1999 do 2002 smo se usmerili v sodelovanje z ameriškim podjetjem Planitax inc. iz San Francisca. Angažirano smo se lotili razvoja prve WEB aplikacije in s tem dosegli preboj med podjetja z visoko stopnjo znanja in velikim razvojnim potencialom.

 2. GZS Savinjsko-Šaleške regije nam je leta 2004 podelila bronasto priznanje za Laboratorijski informacijski sistem (LIMS) v laboratoriju Erica, na Inštitutu za ekološke raziskave Velenje.

 3. S strani GZS Savinjsko-Šaleške regije smo prijeli kar tri nagrade:srebrno priznanje za WAT ̶ sistem v avtomobilski industriji; srebrno priznanje za MERLIN ̶ sistem za spletno zbiranje podatkov, elektronski obrazci in analize; bronasto priznanje za HERA ̶ informacijski sistem za vodenje podatkov razreza kosov v čevljarski industriji.

 4. Novembra leta 2006 smo ponosno obeležili 15. obletnico obstoja in se v sklopu tega predstavili tudi v novi grafični podobi, ki je aktualna še danes.

 1. Zametki podjetja segajo v leto 1983, ko je večinski lastnik podjetja, Igor Razbornik, sodeloval v znanstveno raziskovalnem delu "CNC programiranje".

 2. Pri tem je Šolski center Velenje odigral veliko vlogo v obliki razvojnega inkubatorja.

 3. Ker okolja niso poznala grafike, smo v okolju DOS razvili grafični vmesnik pred nastankom operacijskega sistema Windows.

 4. Na postavljenih temeljih grafičnega okolja, smo izobraževalne programe razvijali še pred nastankom podjetja. Razviti so bili za uporabo v srednjih tehničnih šolah ̶ strojnih smeri.

 1. Novembra 2006 smo organizirali 1. ODOS konferenco za obstoječe in potencialne uporabnike sistema ODOS. ODOS konference so postale tradicionalna oblika druženja, v sklopu katerega predstavljamo novosti in dobre prakse, ki jih ponuja sistem ODOS, ter najbolj aktualne teme s področja javne uprave.

 2. Prejeli smo srebrno priznanje za sistem ODOS.Enterprise - razvojno platformo.

 3. Od 29. junija do 4. julija 2009 smo za dijake Šolskega centra Velenje organizirali poletno šolo spletnega programiranja. Udeležba je imela na marsikaterega dijaka precejšen vpliv.

 4. Na peti ODOS konferenci smo naznanili pridobitev akreditacije Arhiva RS. S tem je postal ODOS edini sistem v Sloveniji, ki je imel urejeno akreditacijo Arhiva RS in tudi priporočilo Ministrstva za javno upravo.

 1. Zaradi Covid pandemije so ODOS konference v živo, ki smo jih prej organizirali enkrat letno, zamenjali Webinarji, kjer smo preko spletnih orodij naše naročnike seznanjali s pomembnimi temami in akturalnostmi na pdoročju njihove digitalizacije.

 2. Leta 2020 smo s prevzemom sistema Doksis število občin, uporabnic sistema ODOS povečali na 110 občin, kar je 52% vseh slovenskih občin.

 3. Leta 2021 je med naše zadovoljne uporabnike sistema ODOS pristopilo večje število domov zastarejše, varstveno delovnih centrov, šol, vrtcev in drugih javnih ustanov, tako, da se je skupno število naročnikov sistema ODOS povzpelo na 270.

 4. Ponosni smo praznovali 30 obletnico podjetja, ki je oralo ledino na področju digitalizacije in je še danes eno vodilnih podjetij na trgu.